Διακοσμητικά Μνημεία

Διακοσμητικά Είδη Μνημείων πέτρινου τύπου (τσιμεντοπροϊόντα)

Εικόνες, Σταυροί, Κορνίζες, Καντηλάκια, Θυμιατά, Βάζα.

Εικόνα Παναγίας 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι
 • Μέγεθος Μικρή

Εικόνα Παναγίας 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί
 • Μέγεθος Μικρή

Εικόνα Παναγίας 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό
 • Μέγεθος Μικρή

Εικόνα Παναγίας 04

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι
 • Μέγεθος Μεγάλη

Εικόνα Παναγίας 05

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί
 • Μέγεθος Μεγάλη

Εικόνα Παναγίας 06

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό
 • Μέγεθος Μεγάλη

Καντίλη 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Καντίλη 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Καντίλη 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Κορνίζα όρθια 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Κορνίζα όρθια 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Κορνίζα όρθια 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Κορνίζα πλάγια 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Κορνίζα πλάγια 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Κορνίζα πλάγια 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Θυμιατό 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Θυμιατό 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Θυμιατό 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Βάζο 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Βάζο 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Βάζο 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Σταυρός μικρός 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Σταυρός μικρός 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Σταυρός μικρός 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Σταυρός μεσαίος 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Σταυρός μεσαίος 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Σταυρός μεσαίος 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Σταυρός μεγάλος 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι

Σταυρός μεγάλος 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Χρυσαφί

Σταυρός μεγάλος 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Κηροστάτης

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Κεραμιδί

Κορνίζες

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Γκρι,Χρυσαφί,Μαύρο

Μνήμα 01

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Μνήμα 02

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Μνήμα 03

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό

Μνήμα 04

Χαρακτηριστικά:
 • Χρώμα Μαύρο Πιτσιλωτό